fbpx

พ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด

บริการพ่นฆ่าเชื้อ

บริการ พ่นฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ด้วยเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระดับสูงที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก โดยพ่นฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย เพื่อให้สัมผัสพื้นที่ผิวที่เป็นเชื้อโรคได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพ

ฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อโรค

หากเรามองพื้นผิวในอาคารและอากาศที่ดูแล้วรู้สึกสะอาด ปลอดโปร่ง แต่มันอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่มีไวรัส แบคทีเรีย ต่างๆ และเป็นสาเหตุของโรคติดต่อ โดยแพร่กระจายจากคนสู่คนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเรามักได้ยินคำพูดว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” แต่เราไม่อาจป้องกันโรคในอากาศและไวรัสได้อย่างเต็มที่ คนที่ติดเชื้ออาจมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนวัยหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม มีหลายวิธีที่จะป้องกันไม่ให้คุณและคนที่คุณรักได้รับโรคร้ายแรงเหล่านี้

บริการนี้เหมาะสำหรับ

บริการนี้เหมาะสำหรับ

Oliver TB

นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื่อในขั้นตอนเดียว มีทั้งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้

สเปรย์ Oxivir Tb ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายโดยได้รับการรับรองจาก U.S. Occupational Safety and Health Administration (องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกา)

คุณสมบัติที่พิเศษของสเปรย์
Oxivir Tb มีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติที่พิเศษของสเปรย์
Oxivir Tb มีดังต่อไปนี้

เรทราคาบริการพ่นฆ่าเชื้อ SANITIZER SERVICE

ขนาดพื้นที่ ค่าบริการ (บาท) ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.
0 - 1,000 ตร.ม. 5,500 บาท 5.50 บาท / ตร.ม.
ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. 7,500 บาท 3.75 บาท / ตร.ม.
ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. 10,000 บาท 3.33 บาท / ตร.ม.
ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. 10,000 บาท 3.33 บาท / ตร.ม.
ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. 12,000 บาท 3.33 บาท / ตร.ม.
ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. 10,000 บาท 3.33 บาท / ตร.ม.
ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. 18,000 บาท 3.33 บาท / ตร.ม.
ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. 10,000 บาท 3.33 บาท / ตร.ม

หมายเหตุ

1. ทางฝ่ายขายจะจัดทำใบเสนอราคาตามรายละเอียดพื้นที่หน้างานให้ลูกค้าที่สนใจใช้บริการก่อนเข้ารับบริการ
2. ราคาดังกล่าวเป็นการให้บริการแบบครั้งเดียว
3. บริการรวดเร็ว พร้อมเข้าบริการในพื้นที่ ภายใน 5 วัน หลังจากชำระเงิน

Scroll to Top