fbpx

แม่บ้านและหุ่นยนต์ทำความสะอาด

บริการสำรวจพื้นที่ทำความสะอาด โดยทีมงานมืออาชีพ

เราให้บริการโดยทีมงานมากประสบการณ์ที่วิเคราะห์สำรวจพื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์ร่วมกับคน เพื่อวางแผนการทำความสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานทำความสะอาด และออกแบบการจัดการนำเสนอแบบบริหารองค์รวมเบ็ดเสร็จ ที่ทำความสะอาดโดยทีมงานมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายทั้งการปรับปรุงคุณภาพ ให้อยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมและแม่นยำเพื่อให้ลูกค้าได้ผลที่คุ้มค่าที่สุด

บริการส่งแม่บ้านทำความสะอาด พร้อมหุ่นยนต์ทำความสะอาด

Smart Tech Cleaning คือการนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาทำงานร่วมกับเหล่าแม่บ้านที่มีประสบการณ์ความชำนาญในงานด้านดูแลรักษาความสะอาด แม่บ้านเพียง 1 คนสามารถควบคุม และดูแลหุ่นยนต์ในการทำงานรักษาความสะอาดได้อย่างชำนาญ เพื่อที่จะส่งมอบมาตรฐานในการดูแลรักษาความสะอาดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด บริการแม่บ้านและหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเรา เหมาะกับสถานที่ที่มีขนาดตั้งแต่ 3,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ช่วยลดต้นทุนการจัดจ้าง ค่าอุปกรณ์และการดูแลรักษาลงไปหลายเท่า  พร้อมทั้งยังเสริมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรของคุณอีกด้วย

ใช้หุ่นยนต์ทำงาน พื้นที่ขนาด 3,000 จนถึง 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป

หุ่นยนต์สามารถตอบโจทย์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ในหนึ่งวันคุณอาจใช้แม่บ้านจำนวน 10 คนสำหรับดูแลพื้นที่  3,000 ตารางเมตร หุ่นยนต์สามารถทำความสะอาดได้เร็วมากขึ้นถึง 12 เท่า แต่หุ่นยนต์ของ Smart Tech Cleaning จะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้นในการทำความสะอาดทั้งหมด ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและจำนวนคน ประหยัดเวลา  แต่สามารถดูแลความสะอาดได้ดีกว่าเดิม.

Scroll to Top