fbpx
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • Ecobot ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

Ecobot ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ขอความร่วมมือปฏิบัติ เข้มตามมาตรการป้องกัน เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง  การลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพหานคร ว่า ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเป็นสถานที่ที่ต้องควบคุมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีพื้นที่ใช้สอยหลายส่วน และมีประชาชน ใช้บริการเพื่อใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จำนวนมาก การคัดกรองและเฝ้าระวังจึงต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศูนย์อาหารหรือ Food Court และร้านอาหารที่เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าซึ่งผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการ หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป งดให้บริการและไปพบแพทย์ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านอาหารควรประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 

นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหาร ต้องมีการตรวจ  คัดกรองพนักงานในร้านทุกคนก่อนให้ปฏิบัติงาน ให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันที ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง หลังออกจากห้องส้วมและหลังสัมผัสสิ่งสกปรก สำหรับกระบวนการปรุง ประกอบ ต้องเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วห้ามใช้มือหยิบจับหรือสัมผัสอาหารโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยในการหยิบจับอาหาร เช่น ทัพพี ที่คีบ เพื่อลดการปนเปื้อน   เชื้อโรค ส่วนกลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภค ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเข้าไปในร้านอาหาร มีการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการใช้บริการ รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ก่อนเข้ารับบริการในร้านค้าต่าง ๆ ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า–ออกในการช่วยลด ความหนาแน่นและความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19
 
“ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด    โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมทั้งให้มีการจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน โดยเฉพาะราวบันไดเลื่อน จุดชำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ ปุ่มกดลิฟต์  ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า จุดประชาสัมพันธ์ และดูแลบริเวณห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมออีกด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
ขอขอบคุณ บทความจาก Thailand Plus
Source : www.thailandplus.tv/archives/277403

Scroll to Top