fbpx

ทำความสะอาดแบบครั้งคราว

บริการทำความสะอาดแบบเป็น
ครั้งคราว

เราให้บริการแม่บ้านทำความสะอาดแบบรายวัน หรือรายครั้ง โดยบริการตามความต้องการของลูกค้า เน้นงานบริการในพื้นที่ขนาดเล็กของลูกค้า ดูแล และจัดเก็บความสะอาดโดยรอบบ้าน อาคาร หรือคอนโดมิเนียม

บริการทำความสะอาด First clean หรือ งานบำรุงรักษาพื้นผิวตามรอบ

เราให้บริการแม่บ้านทำความสะอาดแบบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว เหมาะสำหรับหลังผู้รับเหมาส่งมอบงานก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้พื้นที่นั้นๆ เช่น เช็ดกระจก หรืองานปรับสภาพพื้นผิวหลังจากงานก่อสร้าง หรือเก็บล้างพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมบำรุงรักษาพื้นที่ของคุณให้เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้พื้นที่ของคุณ

Scroll to Top