fbpx

ข่าวสาร

Promotion 8.8 บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ แถมฟรี!! ฉีดพ่นในรถยนต์

โปรโมชั่นสุดคุ้มเอาใจคุณลูกค้าช่วงรักษาความสะอาด และป้อ …

Promotion 8.8 บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ แถมฟรี!! ฉีดพ่นในรถยนต์ Read More »

Ecobot ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล …

Ecobot ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว Read More »

Ecobot ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” สถานที่ปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

หุ่นยนต์ทำความสะอาด Ecobot Scrub 50 จาก Samart Tech Cle …

Ecobot ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” สถานที่ปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Read More »

Scroll to Top