fbpx

เกี่ยวกับเรา

สมาร์ทเทคคลีนนิ่ง

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านความสะอาดที่เกิดจากการรวมตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานทำความสะอาด กับทีมงานที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ทำงานสะอาดด้วยการนำเทคโนโลยี ของหุ่นยนต์ทำความสะอาดกับความชำนาญของคนมาผนวกกัน

3 Robot-news@2x

บริการคุ้มค่า ตอบโจทย์

เรานำเสนอทางออกของการบริหารจัดการอาคารให้กับลูกค้า ด้วยบริการแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถเลือกและออกแบบการให้บริการได้ตามความต้องการ และลักษณะขององค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และช่วยแบ่งเบา ภาระที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของธุรกิจโดยเราคำนึงถึงประสิทธิภาพ ตันทุนที่คุ้มค่า และมาตรฐานคุณภาพในระดับสูงสุด

“เรามีความเชื่อว่า เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับความสามารถของคนที่ประสมประสานกัน
นอกจากจะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนในการการทำงานสะอาด
แล้วยังสามารถสร้างประสิทธิภาพที่แน่นอน ชัดเจน วัดผลงานได้มากขึ้นด้วย”

“เรามีความเชื่อว่า เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับความสามารถของคนที่ประสมประสานกัน นอกจากจะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนในการการทำงานสะอาด แล้วยังสามารถสร้างประสิทธิภาพที่แน่นอน ชัดเจน วัดผลงานได้มากขึ้นด้วย”

ลูกค้าของเรา

Scroll to Top